Čišćenje stambenih zgrada

Intenzitet čišćenja u potpunosti se prilagođava vašim željama i potrebama. Obično se čišćenje stubišta provodi 1 put tjedno, odnosno 4 puta mjesečno, a moguće je dogovoriti i drugačije prema vašim potrebama.

Generalno čišćenje

 • Brisanje prašine sa svih vidljivih površina
 • Uklanjanje paučine
 • Metenje stubišta
 • Metenje ulaza
 • Pranje stubišta (sušenje po potrebi)
 • Pranje ulaza (sušenje po potrebi)
 • Pranje prozora /staklenih stijena
 • Pranje gelendera
 • Brisanje rukohvata
 • Brisanje sandučića
 • Brisanje i dezinfekcija prekidača
 • Brisanje vatrogasnih aparata
 • Poliranje liftova
 • Čišćenje okoliša zgrade

Održavanje stambenih zgrada

 • Brisanje prašine sa svih vidljivih površina
 • Uklanjanje paučine
 • Metenje stubišta
 • Metenje ulaza
 • Pranje stubišta (sušenje po potrebi)
 • Pranje ulaza (sušenje po potrebi)
 • Brisanje rukohvata
 • Brisanje sandučića
 • Brisanje vatrogasnih aparata
 • Poliranje liftova
 • Čišćenje okoliša zgrade